POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 02 Czerwiec 2010 14:42
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4410/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 3 660 000,00 PLN pozwala na realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdujących się na pozycji od 1 do 4  załączonej listy rankingowej, na kwotę wnioskowanego dofinansowania  2 390 471,72 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad