POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda II

Drukuj
Email
Czwartek, 10 Czerwiec 2010 15:04
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 zatwierdzona Uchwałą nr 4432/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały  rekomendowane do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad