POKL - Zmiana szczegółowego harmonogramu konkursu oraz terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I i Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana szczegółowego harmonogramu konkursu oraz terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I i Rundy II Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/10

Drukuj
Email
Czwartek, 17 Czerwiec 2010 14:35
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że w oparciu o Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. (punkt 6.1 Ogłoszenie konkursu) oraz Dokumentację konkursową Konkursu otwartego I/8.1.1/B/10 (punkt 4.3.2 Harmonogram konkursu) zmieniony zostaje szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz termin poinformowania projektodawców o wynikach oceny merytorycznej. Zmiana harmonogramu spowodowana jest przedłużającą się oceną merytoryczną, co wynika z nałożenia się ocen w kilku rundach konkursów ogłoszonych w Priorytecie VIII oraz dużą ilością wniosków złożonych w konkursie otwartym I/8.1.1/B/10.

Ogłoszenie List rankingowych dla rundy I i II Konkursu otwartego I/8.1.1/B/10 planowane jest na 30 czerwca 2010r., po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad