POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VII - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09, runda VII - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 18 Czerwiec 2010 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09, runda VII - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4487/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VII - procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej.
  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. The main advantage of Viagra Soft Tablets comparing with other products of this type is its faster on-set effect.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad