POKL - Ponowna realoakcja dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ponowna realoakcja dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Czwartek, 01 Lipiec 2010 13:54
W związku z dokonaniem przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) ponownej realokacji niewykorzystanych środków z lat 2007- 2009 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 (zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej znak: DEFS-F.I.0295-1/10 z dnia 2 czerwca 2010 r.) instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o możliwości ponownej kontraktacji środków zgodnie z dołączonym załącznikiem nr 1 (OPS) i załącznikiem nr 2 (PCPR).

Środki uzyskane z ponownej kontraktacji mogą zostać przeznaczone zarówno na aktywną integrację jak i na upowszechnianie pracy socjalnej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów wynikających z Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz załącznikami oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r.

W przypadku chęci i możliwości zwiększenia przez Państwa wartości poszczególnych  projektów  w ramach ponownej kontraktacji instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zwraca się z prośbą  o niezwłoczne złożenie wniosku o dofinansowanie, skorygowanego o wartość środków pochodzących z realokacji z lat 2007- 2009, najpóźniej do dnia 15 lipca 2010 r. W sytuacji gdy Państwa potrzeby są większe niż przydzielone kwoty alokacji instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) prosi o podanie ostatecznej kwoty alokacji, o którą chcielibyście Państwo zwiększyć wartość swoich projektów.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (OPS)

Załącznik nr 2 (PCPR)
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad