POKL - Ponowna realoakcja dla OPS i PCPR

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ponowna realoakcja dla OPS i PCPR

Drukuj
Email
Czwartek, 01 Lipiec 2010 13:54
W związku z dokonaniem przez instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) ponownej realokacji niewykorzystanych środków z lat 2007- 2009 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 (zgodnie z pismem Instytucji Pośredniczącej znak: DEFS-F.I.0295-1/10 z dnia 2 czerwca 2010 r.) instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje o możliwości ponownej kontraktacji środków zgodnie z dołączonym załącznikiem nr 1 (OPS) i załącznikiem nr 2 (PCPR).

Środki uzyskane z ponownej kontraktacji mogą zostać przeznaczone zarówno na aktywną integrację jak i na upowszechnianie pracy socjalnej, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów wynikających z Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz załącznikami oraz Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r.

W przypadku chęci i możliwości zwiększenia przez Państwa wartości poszczególnych  projektów  w ramach ponownej kontraktacji instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zwraca się z prośbą  o niezwłoczne złożenie wniosku o dofinansowanie, skorygowanego o wartość środków pochodzących z realokacji z lat 2007- 2009, najpóźniej do dnia 15 lipca 2010 r. W sytuacji gdy Państwa potrzeby są większe niż przydzielone kwoty alokacji instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) prosi o podanie ostatecznej kwoty alokacji, o którą chcielibyście Państwo zwiększyć wartość swoich projektów.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 (OPS)

Załącznik nr 2 (PCPR)
  Payday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad