POKL - Korekta informacji z dnia 16.05.2008r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Korekta informacji z dnia 16.05.2008r.

Drukuj
Email
Środa, 28 Maj 2008 09:50
Zmiana terminów oceny formalnej i merytorycznej dla wniosków złożonych w Priorytecie VII:

1.Informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach Priorytetu  VII (stan na 15.05.2008r. – 102 wnioski) w odpowiedzi na konkurs II/7.3/08 decyzją Dyrektora IW (IP2) termin na dokonanie oceny formalnej został przedłużony z 14 do 21 dni roboczych.
2. Informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków skierowanych do oceny merytorycznej (konkurs nr: I/7.3/08 i II/7.3/08) termin poinformowania Beneficjenta o wynikach oceny merytorycznej, o którym mowa w Systemie Realizacji POKL, decyzją Dyrektora IW (IP2) został przedłużony z 5 do 10 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia prac Komisji Oceny Projektów.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad