POKL - Korekta informacji z dnia 16.05.2008r.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Korekta informacji z dnia 16.05.2008r.

Drukuj
Email
Środa, 28 Maj 2008 09:50
Zmiana terminów oceny formalnej i merytorycznej dla wniosków złożonych w Priorytecie VII:

1.Informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w ramach Priorytetu  VII (stan na 15.05.2008r. – 102 wnioski) w odpowiedzi na konkurs II/7.3/08 decyzją Dyrektora IW (IP2) termin na dokonanie oceny formalnej został przedłużony z 14 do 21 dni roboczych.
2. Informujemy, że ze względu na dużą ilość wniosków skierowanych do oceny merytorycznej (konkurs nr: I/7.3/08 i II/7.3/08) termin poinformowania Beneficjenta o wynikach oceny merytorycznej, o którym mowa w Systemie Realizacji POKL, decyzją Dyrektora IW (IP2) został przedłużony z 5 do 10 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia prac Komisji Oceny Projektów.
  Payday Loans Florida can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad