POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda I

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Lipiec 2010 14:11
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4637/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja na Konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 zgodnie z zatwierdzonym Planem działania na 2010 r. w kwocie 3 000 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 -  2 załączonej listy rankingowej.
  Florida Loans Online can help you in trying times, but be sure to know the laws necessary for your loan application. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad