POKL - Zmiana szczegółowego harmonogramu konkursu oraz terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I i Rundy II Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiana szczegółowego harmonogramu konkursu oraz terminu poinformowania o wynikach oceny merytorycznej dla wniosków złożonych w ramach Rundy I i Rundy II Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/A/10

Drukuj
Email
Wtorek, 13 Lipiec 2010 12:58
Instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że w oparciu o Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. (punkt 6.1 Ogłoszenie konkursu) oraz Dokumentację konkursową Konkursu otwartego IV/8.1.1/A/10 (punkt 4.3.2 Harmonogram konkursu) zmieniony zostaje szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz termin poinformowania projektodawców o wynikach oceny merytorycznej.

Zmiana harmonogramu spowodowana jest przedłużającą się oceną merytoryczną, co wynika z nałożenia się ocen w kilku rundach konkursów ogłoszonych w Priorytecie VIII oraz dużej ilości trudnych do oceny wniosków objętych pomocą publiczną, złożonych w konkursie otwartym  IV/8.1.1/A/10.

Ogłoszenie List rankingowych dla Rundy I i II Konkursu otwartego IV/8.1.1/A/10 planowane jest na 25 sierpnia 2010r., po ich zatwierdzeniu  przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad