POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Lipiec 2010 14:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4663/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1./A/10, Runda I po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
Alokacja dla  Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10 została wyczerpana w Rundzie I
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad