POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Lipiec 2010 14:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4663/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1./A/10, Runda I po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
Alokacja dla  Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10 została wyczerpana w Rundzie I
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad