POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Czwartek, 15 Lipiec 2010 14:49
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10, Runda I po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4663/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1./A/10, Runda I po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
Alokacja dla  Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10 została wyczerpana w Rundzie I
  Payday Loans Illinois should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad