POKL - PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE PO KL – informacja dla potencjalnych projektodawców

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

PROJEKTY INNOWACYJNE I PONADNARODOWE PO KL – informacja dla potencjalnych projektodawców

Drukuj
Email
Wtorek, 20 Lipiec 2010 12:12
Tegoroczne konkursy na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej, realizowane w województwie dolnośląskim w ramach wszystkich czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL, zostaną ogłoszone w okresie sierpień – październik. Zapraszamy wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację tego typu projektów do udziału w spotkaniu informacyjnym i zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury do bazy potencjalnych projektodawców.
Ze względu na specyfikę projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, a także szczególne zasady ich wyboru zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne dla wszystkich beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursów ogłaszanych dla wszystkich Priorytetów komponentu regionalnego (27 sierpnia 2010, Wrocław). Dzięki współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą w spotkaniu weźmie udział ekspert KIW, który zaprezentuje i wyjaśni zasady i warunki realizacji tego typu projektów. Ponadto Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Wdrażająca przedstawią dokumentacje konkursowe. W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Regionalnych Ośrodków EFS, które oferują wsparcie doradcze dla wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku w odpowiedzi na konkurs na projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL.

Rekrutacja uczestników spotkania informacyjnego będzie prowadzona na podstawie Państwa zgłoszeń w bazie projektodawców.

Dzięki Państwa rejestracji w bazie, instytucje zaangażowane w proces planowania i wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w regionie dolnośląskim (IP, IW, RO EFS) będą miały możliwość zaplanowania spotkań i konsultacji związanych z przygotowaniem projektodawców do składania i realizacji tego typu projektów. Ponadto baza może posłużyć jako narzędzie ułatwiające wymianę informacji między beneficjentami a instytucjami oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do rejestracji w Bazie Partnerów Współpracy Ponadnarodowej - TOOLKIT  (www.kiw-pokl.org.pl/pl/toolkit), która jest narzędziem stworzonym przez Komisję Europejską, wspomagającym tworzenie partnerstw ponadnarodowych.

Przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza bazy, w terminie do 15 sierpnia 2010 r. na adresy e-mail: edyta.cieslak@dolnyslask.pl oraz marta.marciniak@dolnyslask.pl

Natomiast w przypadku pojawienia się pytań dotyczących ww. konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, prosimy o wypełnienie poniższej zamieszczonego formularza pytań i przesłanie go na adresy edyta.cieslak@dolnyslask.pl  oraz marta.marciniak@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia br.


Formularz zgłoszenia do Bazy INN i PND – pobierz plik
Formularz pytań na spotkanie informacyjne INN i PND – pobierz plik

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad