POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda I

Drukuj
Email
Środa, 21 Lipiec 2010 13:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4699/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną na kwotę wnioskowanego dofinansowania 476.342,26 PLN.
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad