POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda I

Drukuj
Email
Środa, 21 Lipiec 2010 13:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4699/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda I w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną na kwotę wnioskowanego dofinansowania 476.342,26 PLN.
 
Payday Loans In New Jersey.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad