POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr: II/8.1.1/C/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr: II/8.1.1/C/10

Drukuj
Email
Piątek, 23 Lipiec 2010 09:01
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące:
–    ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Celem projektów jest wsparcie rozwoju potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw i podnoszenie kwalifikacji pracowników wybranych branż gospodarki wspomagających przygotowanie regionu do organizacji EURO 2012.
Zgodnie z rozdziałem 5.6 Dokumentacji konkursowej, w projektach składanych w odpowiedzi
na niniejszy konkurs bezwzględnie występuje pomoc publiczna.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 02 sierpnia do 31 grudnia 2010 r.* w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne w zakładce Konkursy 2010/Ogłoszone konkursy

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi**:
10 000 000,00 PLN***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 02 sierpnia 2010 r., dostępna wartość środków wynosi
1 129 670,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław; I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71-39 74 110, 71-39 74 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad