POKL - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Drukuj
Email
Piątek, 23 Lipiec 2010 15:06
Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów zostały opublikowane wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 dla konkursów ogłoszonych w 2010 r., tj.:

- Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o świadczenie usług doradczych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Aneks do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2/Poddziałania 8.1.2.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad