POKL - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Drukuj
Email
Piątek, 23 Lipiec 2010 15:06
Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów zostały opublikowane wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 dla konkursów ogłoszonych w 2010 r., tj.:

- Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o świadczenie usług doradczych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Aneks do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2/Poddziałania 8.1.2.

  The best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers. The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad