POKL - Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 - wzory dokumentów

Drukuj
Email
Piątek, 23 Lipiec 2010 15:06
Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Wzory dokumentów zostały opublikowane wzory dokumentów określających szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 dla konkursów ogłoszonych w 2010 r., tj.:

- Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o świadczenie usług doradczych w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Aneks do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata w ramach Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2;
- Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2/Poddziałania 8.1.2.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad