POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 26 Lipiec 2010 10:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4638/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik.

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad