POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 26 Lipiec 2010 10:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4638/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik.

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  payday loans online. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad