POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej

Drukuj
Email
Poniedziałek, 26 Lipiec 2010 10:15
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą nr 4638/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/09 runda XIV po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik.

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.
  Testosterone Enanthate UkToday, Payday Loans Ohio are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad