POKL - Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.1, 7.2.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.1, 7.2.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 08:57
Uprzejmie informujemy, że pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-IV-82252-370-IK/10) z dnia 05 lipca 2010 r. reguluje kwestie związane z zasadami wypłaty stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, o których mowa w przypisie nr 53 i 58 Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL wraz z odniesieniem się do kwestii zapłaty składek społecznych, składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej nie jest w pełni spójne z zapisami Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1,  Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz   Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 ze stycznia 2010 r., zatem Instytucja Pośrednicząca dopuszcza możliwość rozliczania wspomnianych stypendiów oraz dodatków szkoleniowych zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w ww. piśmie. Beneficjenci realizujący projekty przewidujące formę wsparcia w postaci wypłaty dodatków szkoleniowych oraz stypendiów mają możliwość ich rozliczania zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,  o ile zmiana taka będzie dokonana zgodnie z procedurą wprowadzenia zmian w projekcie.  

Wyjaśnienia MRR (DZF-IV-82252-370-IK/10) odnośnie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe od dodatków szkoleniowych, stypendiów w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad