POKL - Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.1, 7.2.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Poddziałania 6.1.1, 7.2.1 oraz 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 08:57
Uprzejmie informujemy, że pismo Instytucji Zarządzającej (DZF-IV-82252-370-IK/10) z dnia 05 lipca 2010 r. reguluje kwestie związane z zasadami wypłaty stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, o których mowa w przypisie nr 53 i 58 Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL wraz z odniesieniem się do kwestii zapłaty składek społecznych, składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko Instytucji Zarządzającej nie jest w pełni spójne z zapisami Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1,  Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz   Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 ze stycznia 2010 r., zatem Instytucja Pośrednicząca dopuszcza możliwość rozliczania wspomnianych stypendiów oraz dodatków szkoleniowych zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w ww. piśmie. Beneficjenci realizujący projekty przewidujące formę wsparcia w postaci wypłaty dodatków szkoleniowych oraz stypendiów mają możliwość ich rozliczania zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą,  o ile zmiana taka będzie dokonana zgodnie z procedurą wprowadzenia zmian w projekcie.  

Wyjaśnienia MRR (DZF-IV-82252-370-IK/10) odnośnie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i wypadkowe od dodatków szkoleniowych, stypendiów w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych - pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad