POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 14:22
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10, Runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4739/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 944 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 oraz 2 załączonej listy rankingowej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad