POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10, Runda I

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/10, Runda I

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 14:22
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10, Runda I zatwierdzona Uchwałą nr 4739/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 944 000,00 PLN, umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji 1 oraz 2 załączonej listy rankingowej.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. There are also a lot of other privileges for return customers. Men buy Viagra Gold online not to wait till the lucky event happens but to enjoy each sex act because Viagra effect lasts up to 36 hours!

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad