POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 14:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” zatwierdzona Uchwałą nr 4735/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca br. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. The main advantage of Viagra Soft Tablets comparing with other products of this type is its faster on-set effect.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad