POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 14:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” zatwierdzona Uchwałą nr 4735/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca br. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  The deal is that Indiana Payday Loans online can save your time, nerves and make a solution of all your financial problems. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Buy Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad