POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/6.2/A/10, Runda II

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 14:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” zatwierdzona Uchwałą nr 4735/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca br. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10, projekty znajdujące się  na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr III/6.2/A/10”, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad