POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda IV

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 15:22
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda IV zatwierdzona Uchwałą nr 4736/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda IV w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  Today, Ohio Payday Loans are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad