POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/7.2.1/B/10 Runda IV

Drukuj
Email
Środa, 28 Lipiec 2010 15:22
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda IV zatwierdzona Uchwałą nr 4736/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 Runda IV w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji w Rundzie I Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10 projekt znajdujący się na „Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/7.2.1/B/10”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad