POKL - KONKURS DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY PO KL W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

KONKURS DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY PO KL W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Drukuj
Email
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego- pragnie Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konkursie „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

Inicjatywa ta ma na celu popularyzowanie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym wśród mieszkańców regionu oraz promowanie dobrych praktyk poprzez wyłonienie najlepszych projektów PO KL na terenie Dolnego Śląska w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz edukacji.
Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” oraz Regulaminie Pracy Kapituły Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”, które stanowią załączniki do zarządzenia Marszałka nr 119 z dnia 29 lipca 2010 roku.

Zarządzenie Marszałka nr 119 - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plik

Podejmowane przez Organizatora działania będą zgodne z poniższym harmonogramem:
Harmonogram Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS
na Dolnym Śląsku”

L.p.
Działanie
Termin
1.
Ogłoszenie Konkursu Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku– rozpoczęcie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych30.07.2010
2.
Zakończenie przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych
w ramach Konkursu
Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku
30.09.2010
3.
Posiedzenia Kapituły Konkursu11.10.2010 - 29.10.2010
4.
Publikacja rozstrzygnięć Kapituły Konkursudo 10.11.2010
5.
Uroczystość przyznania tytułów Najlepszy projekt – Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląskuoraz Projekt wyróżniony - Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląskudo 30.11.2010

Zapraszamy do zadawania pytań poświęconych tematyce Konkursu. Prosimy o przesyłanie zapytań drogą elektroniczną na adres: sekretariat.efs@umwd.pl,
bądź kontakt telefoniczny pod numerem: (071) 776 96 20.


Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie www.efs.dolnyslask.pl.

Niniejsza inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i konkurowania o tytuł
Najlepszego projektu – Najlepszej inwestycji w człowieka w naszym regionie.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad