POKL - Raport z badania ewaluacyjnego

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Raport z badania ewaluacyjnego

Drukuj
Email
Środa, 04 Sierpień 2010 09:48
Informujemy, że w dniu 28.07.2010 r. Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 14/2010 w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania „Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania dostępny jest tutaj oraz w zakładce Publikacje i prezentacje
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad