POKL - Raport z badania ewaluacyjnego

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Raport z badania ewaluacyjnego

Drukuj
Email
Środa, 04 Sierpień 2010 09:48
Informujemy, że w dniu 28.07.2010 r. Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 14/2010 w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania „Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.

Raport końcowy z przeprowadzonego badania dostępny jest tutaj oraz w zakładce Publikacje i prezentacje
  The best way to go for you to know the credible Michigan Payday Loans providers. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra In Canada influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad