POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/6.1.1/PN/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/6.1.1/PN/10 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 06 Sierpień 2010 08:03
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/6.1.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad