POKL - Wznowienie konkursu nr II/8.1.2/B/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu nr II/8.1.2/B/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 06 Sierpień 2010 08:40
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

Doprecyzowanie do dokumentacji konkursowej odwieszanego konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad