POKL - Wznowienie konkursu nr II/8.1.2/B/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu nr II/8.1.2/B/10 w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 06 Sierpień 2010 08:40
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

Doprecyzowanie do dokumentacji konkursowej odwieszanego konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10

  Online lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad