POKL - Zawieszenie konkursu nr I/7.3/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zawieszenie konkursu nr I/7.3/A/10

Drukuj
Email
Środa, 18 Sierpień 2010 01:00
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że dnia 17 sierpnia 2010 roku podjął decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego I/7.3/A/10 ogłoszonego 09 kwietnia 2010r. dotyczącego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzasadnienie:
W wyniku bieżącego monitorowania przebiegu konkursu oraz zgodnie z Dokumentacją konkursową (pkt. 4.1.3) instytucja organizująca konkurs (IOK) podjęła decyzję o zawieszeniu konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 z dniem 26 sierpnia 2010 r. Przyczyną zawieszenia konkursu jest stwierdzenie przez IOK, że łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach konkursu do dnia 13 sierpnia 2010 r., przekracza 100% dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przedmiotowym konkursie.

Zawieszenie konkursu z dniem 26 sierpnia 2010 r. oznacza, że nabór wniosków prowadzony będzie przez IOK do dnia 25 sierpnia 2010 r. do godziny 14.30. Planowana data zamknięcia konkursu to 31 grudzień 2010 roku.
Jednocześnie informujemy, że nabór może zostać wznowiony w przypadku, gdy wartość podpisanych umów o dofinansowanie dla wniosków złożonych do dnia 25 sierpnia 2010 r. włącznie, nie wyczerpie dostępnej alokacji dla przedmiotowego konkursu. Informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu regionalnym oraz na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed dniem wznowienia naboru.

Ponadto informujemy, iż wszystkie wnioski złożone w IOK do dnia 25 sierpnia 2010 r. do godziny 14.30 podlegają procedurze oceny. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 – 39 74 110 lub 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad