POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/6.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Sierpień 2010 09:55
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 po procedurze odwoławczej zatwierdzona Uchwałą 4810/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się  na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/6.1.1/C/10 po procedurze odwoławczej, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną nie zostaje przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu nieuzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której wniosek był oceniany po raz pierwszy.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad