POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda IV

Drukuj
Email
Czwartek, 19 Sierpień 2010 13:08
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10, Runda IV zatwierdzona Uchwałą nr 4812/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda IV w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 4 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 199 802,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad