POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/PN/10 w ramach Priorytetu VII PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/PN/10 w ramach Priorytetu VII PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 03 Wrzesień 2010 08:17
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.2.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad