POKL - Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/PN/10 w ramach Priorytetu VII PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Ogłoszenie konkursu nr I/7.2.1/PN/10 w ramach Priorytetu VII PO KL

Drukuj
Email
Piątek, 03 Wrzesień 2010 08:17
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.2.1/PN/10 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik
  The majority of financial loan companies provide the service of getting North Carolina Payday Loans for U.S. citizens. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad