POKL - Warsztaty „ABC - aplikowania o środki w ramach POKL"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Warsztaty „ABC - aplikowania o środki w ramach POKL"

Drukuj
Email
Środa, 15 Wrzesień 2010 09:30
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – instytucja wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia planuje przeprowadzenie spotkania informacyjnego w formie warsztatu dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem organizacji warsztatu jest pozyskanie wiedzy dotyczącej umiejętności posługiwania się aplikacją Generator Wniosków Aplikacyjnych oraz wyszukiwania interpretacji i informacji niezbędnych do samodzielnego aplikowania o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL.

Spotkanie odbędzie się 30 września br. w godzinach od 9.00 do 14.00 we wrocławskiej filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Armii Krajowej 54.

W związku z powyższym  prosimy osoby zainteresowane  uczestnictwem w w/w spotkaniu o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września br. na adres zbigniew.ratajczak@dwup.pl .


Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 24 września br. na adres e-mail (z którego przesłano zgłoszenie) informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” zawierająca dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące spotkania.

Liczba miejsc ograniczona - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad