POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 24 Wrzesień 2010 10:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4977/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej zostały  przyjęte do dofinansowania.
  payday advance . In rare cases, the smarting in eyes, the tumefaction of eyelids, nausea and headaches can happen. In case of long term Levitra Soft online administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad