POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 24 Wrzesień 2010 10:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4977/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej zostały  przyjęte do dofinansowania.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Thanks to that, they have a great variety of drugs that can help in these cases. Female Viagra is not an exception.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad