POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda I - procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Piątek, 24 Wrzesień 2010 10:56
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 4977/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 - procedura odwoławcza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej, projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej zostały  przyjęte do dofinansowania.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad