POKL - Konkurs plastyczny „Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak malowany”

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Konkurs plastyczny „Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak malowany”

Drukuj
Email
Poniedziałek, 27 Wrzesień 2010 10:42
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs plastyczny „Program Operacyjny Kapitał Ludzki jak malowany” na plakat promujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju regionu wśród uczniów dolnośląskich szkół, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej.

Nadsyłane prace powinny nawiązywać do tematyki związanej z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) i jego realizacji na Dolnym Śląsku. PO KL to program, który oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i społecznego mieszkańcom naszego regionu dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja programu, ze wsparcia głównie w postaci bezpłatnych szkoleń, doradztwa zawodowego czy przyznania środków na otworzenie własnej firmy skorzystało już tysiące Dolnoślązaków. Udział w projektach realizowanych w ramach PO KL pozwolił im znaleźć zatrudnienie, spełnić marzenia o własnym biznesie czy lepiej płatnej pracy. Praktycznie w każdym zakątku naszego województwa realizowane są takie projekty. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładce Projekty realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Organizator konkursu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - jest instytucją, która przyznaje dofinansowanie na projekty PO KL , które przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, integracji społecznej oraz poprawy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców województwa dolnośląskiego (projekty realizowane w Priorytecie VI, VII i VIII PO KL). Są to tzw. „projekty miękkie” – ukierunkowane na indywidualny rozwój człowieka, co odróżnia je od projektów „twardych”, takich jak remonty i budowa dróg, obiektów sportowych, które są  finansowane z innych programów unijnych. Organizator pozostawia uczestnikom dowolność jeśli chodzi o tematykę prac z zastrzeżeniem, że powinna mieć ona związek z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą zasięgać informacji dotyczących realizacji PO KL odwiedzając stronę internetową www.pokl.dwup.pl oraz dzwoniąc do Punktu Informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numer bezpłatnej Infolinii pod numerami 0 800-207-097 (tylko z telefonu stacjonarnego) lub 074/39-74-110.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol, w formacie z przedziału A3-A2.
Reguły zgłaszania projektów do udziału w Konkursie oraz zasady przyznawania tytułów zostały ujęte w Regulaminie Konkursu. W konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe zarówno dla szkół jak i autorów prac.

Termin składania prac upływa 29 października 2010 r.

Regulamin konkursu – pobierz plik

Załączniki do regulaminu (oświadczenie, formularz zgłoszeniowy) – pobierz plik

Prezentacja "PO KL - ABC dla uczestników konkursu plastycznego" - pobierz plik

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad