POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 13:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 5006/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 53 426,75 PLN. 
  Mesterolone TabletsThe best way to go for you to know the credible Payday Loans Michigan providers. On the global pharmaceutical market this medicine was issued in 2003 by two companies - Eli Lilly and ICOS. Initially, permission to sell Cialis was obtained in Europe, Australia, New Zealand.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad