POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda V

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/6.1.2/A/10, Runda V

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 13:24
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 zatwierdzona Uchwałą nr 5006/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy V Konkursu otwartego nr I/6.1.2/A/10 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku ze zwiększeniem alokacji na Konkurs I/6.1.2/A/10 o kwotę 1 340 623,00 PLN, wniosek znajdujący się na pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został zatwierdzony do dofinansowania, na wnioskowaną kwotę 53 426,75 PLN. 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad