POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I – procedura odwoławcza

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.2.1/A/10, Runda I – procedura odwoławcza

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 14:02
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10, Runda I – procedura odwoławcza zatwierdzona Uchwałą nr 5007/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10 Runda I po procedurze odwoławczej w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej.

Alokacja dla Konkursu otwartego nr I/7.2.1/A/10 została wyczerpana w Rundzie I.

  The main criterion for them is your ability to repay any Wisconsin Payday Loans, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. It is strictly forbidden to administrate Cialis Soft online in conjunction with medications, which are composed of nitrates - antidepressants, drastic analgetic pills, sleeping pills, and others.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad