POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda VII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda VII

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 14:30
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda VII zatwierdzona Uchwałą nr 5008/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda VII w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną na kwotę wnioskowanego dofinansowania 46 345,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad