POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - KOREKTA

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - KOREKTA

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 14:47
Uchwała nr 5010/III/2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 4700/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, KOREKTA - pobierz plik

Zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 1 „Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały, tj. w kolumnie „Tytuł projektu” zostaje poprawiony tytuł projektu znajdującego się na pozycji 3 listy rankingowej „Kompetentni Ślązacy na EURO 2012” na tytuł „Kompetentni Dolnoślązacy na EURO 2012” oraz w kolumnie „Projektodawca” zostaje poprawiona nazwa Projektodawcy znajdującego się na pozycji 97 listy rankingowej „Erospektrum s.c.” -  poprawna nazwa „Eurospektrum s.c.”
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad