POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - KOREKTA

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr III/8.1.1/D/10, Runda I - KOREKTA

Drukuj
Email
Czwartek, 30 Wrzesień 2010 14:47
Uchwała nr 5010/III/2010 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 4700/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10, KOREKTA - pobierz plik

Zmianie ulegają zapisy w załączniku nr 1 „Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy I Konkursu otwartego nr III/8.1.1/D/10”, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały, tj. w kolumnie „Tytuł projektu” zostaje poprawiony tytuł projektu znajdującego się na pozycji 3 listy rankingowej „Kompetentni Ślązacy na EURO 2012” na tytuł „Kompetentni Dolnoślązacy na EURO 2012” oraz w kolumnie „Projektodawca” zostaje poprawiona nazwa Projektodawcy znajdującego się na pozycji 97 listy rankingowej „Erospektrum s.c.” -  poprawna nazwa „Eurospektrum s.c.”
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad