POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda VIII

Drukuj
Email
Czwartek, 14 Październik 2010 12:40
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda VIII zatwierdzona Uchwałą nr 5052/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda VIII w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną na kwotę wnioskowanego dofinansowania 49 722,60 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad