POKL - Publikacja "Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015"

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Publikacja "Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015"

Drukuj
Email
Wtorek, 26 Październik 2010 09:29
Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała dokument pt. „Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa w ramach PO KL w latach 2011-2015”, opisujący proponowane działania mające na celu wzmocnienie partnerstwa jako przestrzeni debaty w ramach systemu realizacji PO KL. Dokument jest wynikiem rekomendacji z badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji zasady partnerstwa w SPO RZL i PO KL” i dotyczy przede wszystkim roli Komitetów i Podkomitetów Monitorujących w systemie wdrażania PO KL oraz modelu partnerstwa pomiędzy stroną rządową, samorządową oraz członkami KM/PKM z pozostałych sektorów.

Dokument dostępny jest tutaj oraz w zakładce Dokumenty/Strategie/analizy rynku pracy
  Testosterone Propionate InjectionThere are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad