POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10, Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.2/B/10, Runda IV

Drukuj
Email
Czwartek, 28 Październik 2010 08:28
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10, Runda IV zatwierdzona Uchwałą nr 5107/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/8.1.2/B/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad