POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda IX

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10 Runda IX

Drukuj
Email
Czwartek, 28 Październik 2010 09:26
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda IX zatwierdzona Uchwałą nr 5103/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda IX w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 1.800.000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania na pozycjach od 1 do 3 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 147 130,00 PLN.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad