POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda IV

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr II/8.1.1/C/10, Runda IV

Drukuj
Email
Środa, 03 Listopad 2010 15:31
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy IV Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 zatwierdzona Uchwałą nr 5139/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy III Konkursu otwartego nr II/8.1.1/C/10 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

Dostępna alokacja w kwocie 444 893,65 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania, znajdującego się na 1 miejscu załączonej listy rankingowej.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad