POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda X

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda X

Drukuj
Email
Środa, 10 Listopad 2010 15:51
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda X zatwierdzona Uchwałą nr 5167/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda X w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji wraz z  Rundą IX Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10, projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy X Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10, które uzyskały pozytywną oceną merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Cheap Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad