POKL - Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda X

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej – konkurs otwarty nr I/7.3/A/10, Runda X

Drukuj
Email
Środa, 10 Listopad 2010 15:51
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda X zatwierdzona Uchwałą nr 5167/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 Runda X w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pobierz plik

W związku z wyczerpaniem alokacji wraz z  Rundą IX Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10, projekty znajdujące się na Liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy X Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10, które uzyskały pozytywną oceną merytoryczną nie zostają przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.
  Most online loan lenders allow getting New Jersey Payday Loans without visiting a bank, straight to your bank account. If you have already decided to take Buy Generic Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad