POKL - Informacja wyjaśniająca przedmiotowe kryterium strategiczne w ramach konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Informacja wyjaśniająca przedmiotowe kryterium strategiczne w ramach konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10

Drukuj
Email
Czwartek, 25 Listopad 2010 10:15
W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji kryterium strategicznego w ramach  ogłoszonego konkursu otwartego nr I/7.2.2/A/10 instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zamieszcza wyjaśnienie do przedmiotowego kryterium


premiowane będą projekty, w których beneficjentem jest podmiot pełniący rolę instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, który zasięgiem swojego działania obejmuje obszar co najmniej jednego z subregionów – wałbrzyskiego (powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki, wałbrzyski), jeleniogórskiego (powiaty: bolesławiecki, lwówecki, lubański, kamiennogórski, zgorzelecki, jeleniogórski, m. Jelenia Góra), legnickiego (powiaty: lubiński, głogowski, jaworski, polkowicki, złotoryjski, legnicki, m. Legnica), wrocławskiego (powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław).

Uzasadnienie kryterium – wsparcie funkcjonujących już w ramach PO KL instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, działających we wszystkich subregionach województwa dolnośląskiego, przyczyni się do trwałości ich funkcjonowania. 

Waga punktowa kryterium wynosi 30 punktów. Instytucja organizująca konkurs uważa kryterium za spełnione jeśli wnioskodawca w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że jest podmiotem pełniącym rolę instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, który zasięgiem swojego działania obejmuje obszar co najmniej jednego z ww. subregionów. Mając zatem na uwadze brzmienie przedmiotowego kryterium jak i jego uzasadnienie instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuję, iż 30 punktów strategicznych mogą otrzymać tylko te projekty, w których beneficjent jest podmiotem pełniącym rolę instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej funkcjonującym już na terenie Dolnego Śląska dzięki środkom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i działającym w poszczególnych subregionach województwa dolnośląskiego.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad