POKL - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY KONKURSOWE W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL

Drukuj
Email
Poniedziałek, 29 Listopad 2010 14:58
Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Spotkanie zostanie zorganizowane we Wrocławiu w dniu 9 grudnia 2010r. (czwartek)

Na spotkaniu zostaną omówione zasady realizacji i rozliczania projektów konkursowych (wnioski o płatność, harmonogramy płatności, zmiany wynikające z nowelizacji dokumentów) realizowanych w  ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedstawicieli beneficjentów zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną (jako załącznik) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2010 na adres e-mail: pawel.pacek@dwup.pl (przy ustalaniu listy uczestników nie będą brane pod uwagę zgłoszenia nie zawierające załączonego formularza zgłoszeniowego).

Formularz zgłoszeniowy – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Liczba uczestników jest ograniczona (maksymalnie 70) - prosimy zatem o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej instytucji.

W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed w/w terminem.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób do jednej z danej instytucji, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 06 grudnia br. na adres e-mail, z którego wysłano formularz zgłoszeniowy, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” zawierająca dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące daty, miejsca i programu spotkania.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad