POKL - Pomoc publiczna w ramach kosztów pośrednich

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Pomoc publiczna w ramach kosztów pośrednich

Drukuj
Email
Czwartek, 05 Czerwiec 2008 12:14
Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku pomocy na szkolenia są wydatki niezbędne do realizacji szkolenia, o których mowa w pkt 1-8. Powyższe wydatki stanowią podstawę do wyliczenia intensywności pomocy publicznej udzielanej beneficjentowi pomocy w ramach projektu szkoleniowego.
Ponadto zgodnie z zapisami projektu Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (wersja z 6 maja br.) dodatkowo wydatki ponoszone przez beneficjenta realizującego projekt stanowią podstawę wyliczenia intensywności pomocy publicznej w dwóch następujących przypadkach:

a) projekt realizowany jest przez projektodawcę będącego jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej;

b)projekt realizowany jest wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo.

Do wydatków powyższych należy zaliczyć m.in. wydatki ponoszone na:

- rekrutację projektu

- promocje projektu,

- badania i analizy,

- zarządzanie i obsługę projektu.

W dwóch wymienionych powyżej przypadkach może zaistnieć sytuacja, iż w ramach katalogu kosztów pośrednich projektu, obejmujących m.in. koszty zarządu, koszty personelu obsługowego, koszty obsługi księgowej itp. wystąpi pomoc publiczna, której wartość powinna zostać wyliczona do sumy wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę do wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej na szkolenia.

Obecna wersja GWP nie daje możliwości uwzględnienia pomocy publicznej w ramach kosztów pośrednich projektu. Trwają prace nad przystosowaniem GWP do specyfiki projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Planuje się, że zmodyfikowana wersja GWP zostanie udostępniona beneficjentom w drugiej połowie czerwca br.

Dalsze informacje na ten temat znajdują się w załączonym piśmie MRR znak DZF-I-9220-924-PM/08.

Pobierz dokument
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad