POKL - Zalecenia Instytucji Zarządzającej POKL w zakresie prawidłowego wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zalecenia Instytucji Zarządzającej POKL w zakresie prawidłowego wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL

Drukuj
Email
Środa, 09 Lipiec 2008 08:39
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wdrażania projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów  adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Instytucja Zarządzająca opracowała Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL.

Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL stanowią uzupełnienie informacji zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 90, poz. 557) oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach POKL. 

Pobierz plik
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. Thanks to that, they have a great variety of drugs that can help in these cases. Female Viagra is not an exception.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad