POKL - Zalecenia Instytucji Zarządzającej POKL w zakresie prawidłowego wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zalecenia Instytucji Zarządzającej POKL w zakresie prawidłowego wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL

Drukuj
Email
Środa, 09 Lipiec 2008 08:39
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wdrażania projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów  adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Instytucja Zarządzająca opracowała Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL.

Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL stanowią uzupełnienie informacji zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 90, poz. 557) oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach POKL. 

Pobierz plik
  The majority of financial loan companies provide the service of getting Payday Loans North Carolina for U.S. citizens. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad