POKL - Uwaga !!!

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Uwaga !!!

Drukuj
Email
Poniedziałek, 29 Wrzesień 2008 12:08
W sytuacji, gdy łączna kwota dofinansowania  wniosków, które zostały zamieszczone na liście rankingowej, jako rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów znacznie przewyższa wysokość dostępnej alokacji, przeznaczonej na konkurs, nie jest możliwe przyznanie środków na realizację wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

W przypadku zwolnienia kwoty (np. w wyniku przeprowadzonych negocjacji) projekty, które znajdują się na liście na dalszych miejscach i uzyskały największą liczbę punktów, mogą zostać przyjęte do realizacji.

W sytuacji, gdy wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, z jakichś przyczyn zrezygnuje z realizacji projektu, wówczas projekty, które znajdują się na liście na dalszych miejscach i uzyskały największą liczbę punktów, mogą zostać przyjęte do realizacji. Przy wyborze projektu z listy brana jest pod uwagę wysokość „zwolnionej” kwoty, tzn. dofinansowanie może zostać przyznane temu projektowi, którego wartość przekracza o nie więcej niż 25% wysokość zwolnionej kwoty.

Wnioskodawca, którego projekt ma możliwość uzyskać dofinansowanie w wyniku zwolnienia kwoty, zostanie o tym fakcie pisemnie poinformowany.
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In rare cases, the smarting in eyes and the tumefaction of eyelids can happen. In case of long term Cialis Black administration the side effects become less perceptible or disappear at all.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad