POKL - Wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wersja 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Wtorek, 30 Wrzesień 2008 13:16
W związku z zatwierdzeniem 19 września 2008 r. aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki, które wejdą w życie 1 października 2008 r., zmieniona zostanie również wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych.
Dotychczasowa wersja 2.1 Generatora Wniosków Aplikacyjnych 1 października 2008 r. zostanie zastąpiona nową wersją 3.2 umożliwiającą wykazanie kosztów pośrednich objętych pomocą publiczną, jak również wykazanie kosztów pośrednich jako % kosztów bezpośrednich. Zgodnie z ww. wytycznymi przy wyliczaniu % nie będzie uwzględniany cross-financing. Dodatkowo w części pierwszej wniosku (Informacje o projekcie) dodano pole Projekt z komponentem ponadnarodowym.

Ponadto w ramach wersji 3.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych:

* dodano możliwość wczytywania do GWA plików XML, które wcześniej zostały skompresowane do formatu ZIP;

* wprowadzono zmianę sposobu wyświetlania danych w części Szczegółowego budżetu projektu oraz Harmonogramu realizacji projektu (możliwość ukrywania i odkrywania Zadań);

* objęto mechanizmem walidacji następujące części wniosku: Oświadczenie, Szczegółowy budżet projektu, Budżet projektu (uwaga: funkcja „Sprawdź” nie pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny pod względem formalnym);

* udostępniono mechanizm automatycznego przeliczania tabeli 3.2.1 – Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu, Szczegółowego budżetu projektu oraz Budżetu projektu po wybraniu z górnego menu funkcji „Sprawdź”;

* wprowadzono zmianę słownika dla pola 2.2 Status prawny;

* wprowadzono zmianę treści Oświadczenia, które składa beneficjent razem z wnioskiem o dofinansowanie.

Ponadto w nowej wersji Generator przy wprowadzaniu danych ze słowników, dodawaniu Zadań, pozycji kosztów i Etapów nie będzie przeładowywał całej strony, co powinno korzystnie wpłynąć na wydajność aplikacji.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad