POKL - Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Oświadczenie beneficjenta o źródłach sfinansowania wydatków

Drukuj
Email
Piątek, 24 Październik 2008 14:11
Wszystkie projekty w ramach PO KL (zarówno konkursowe jak i systemowe, w tym w ramach pomocy technicznej) są rozliczane na podstawie wniosku beneficjenta o płatność.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości w ramach NSRO wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, wzór wniosku o płatność określiła Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki – stanowi on Załącznik nr 5 do Zasad Finansowania POKL.

Jednakże w przypadku rozliczania projektów przez jednostki sektora finansów publicznych obowiązujący wzór wniosku o płatność nie uwzględnia przekazania przez Beneficjenta wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych na realizację projektów.

W/w jednostki prowadzą rachunkowość budżetową, której wymogiem jest m.in. przyporządkowanie każdego wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym, Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych powinien zostać zobowiązany do dołączenia do każdego wniosku o płatność dodatkowego rozliczenia na załączonym do niniejszego pisma formularzu.

Informacje zawarte w Oświadczeniu Beneficjenta pozwolą na zachowanie pełnej zgodności pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem w zakresie danych księgowych dotyczących realizowanego przez Beneficjenta projektu ze środków dotacji rozwojowej .

Oświadczenie  beneficjenta o źródłach  sfinansowania wydatków – pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad