POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Listopad 2008 09:12
Informujemy, iż w Dokumentacjach konkursowych uaktualnionych 6 października 2008 r. w związku z opublikowaniem przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursów:

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bez robotnych w regionie(konkurs nr I/6.1.2/08),

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. (konkurs nr II/6.3/08),

Priorytet VII

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (konkurs nr II/7.3/08),

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (konkurs nr I/8.2.1/08, konkurs nr II/8.2.1/08),

Priorytet IX

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego(konkurs nr II/9.2./08) doprecyzowaniu ulega pkt. 2.4.8 niniejszej dokumentacji.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie beneficjentom obliczania terminu, w jakim należy złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, aby mógł on trafić na odpowiednie posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Listy zmian zawierające wprowadzoną zmianę do Dokumentacji konkursowych dla w/w konkursów dostępne są na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładkach "Konkursy POKL" 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad