POKL - Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Zmiany w dokumentacjach konkursowych

Drukuj
Email
Wtorek, 04 Listopad 2008 09:12
Informujemy, iż w Dokumentacjach konkursowych uaktualnionych 6 października 2008 r. w związku z opublikowaniem przez Instytucję Zarządzającą nowych Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursów:

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bez robotnych w regionie(konkurs nr I/6.1.2/08),

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. (konkurs nr II/6.3/08),

Priorytet VII

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (konkurs nr II/7.3/08),

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (konkurs nr I/8.2.1/08, konkurs nr II/8.2.1/08),

Priorytet IX

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego(konkurs nr II/9.2./08) doprecyzowaniu ulega pkt. 2.4.8 niniejszej dokumentacji.

Zmiana ta ma na celu ułatwienie beneficjentom obliczania terminu, w jakim należy złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, aby mógł on trafić na odpowiednie posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Listy zmian zawierające wprowadzoną zmianę do Dokumentacji konkursowych dla w/w konkursów dostępne są na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl w zakładkach "Konkursy POKL" 
  Payday Loans In Texas. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad