POKL - Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Drukuj
Email
Środa, 17 Grudzień 2008 14:06
Informujemy, iż poniżej dostępne są:
Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.                                             

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik
  To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Buy Cialis Online is the one that definitely differs from all other products.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad