POKL - Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Drukuj
Email
Środa, 17 Grudzień 2008 14:06
Informujemy, iż poniżej dostępne są:
Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.                                             

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik
  How To Take Dianabol TabletsOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Loans Online. The new drug with unique properties was developed to help men to get rid of all sexual disorders, and its name is Cialis Super Force. Now you do not have to buy two different medications to solve sexual problems.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad