POKL - Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji niektórych form wsparcia - 6.2, 6.1.1 i 7.2.1

Drukuj
Email
Środa, 17 Grudzień 2008 14:06
Informujemy, iż poniżej dostępne są:
Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.                                             

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Pobierz plik
  SSLTimeout.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad