POKL - Realizacja zasady "Równości szans kobiet i mężczyzn" w PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Realizacja zasady "Równości szans kobiet i mężczyzn" w PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 23 Grudzień 2008 14:32
Pragniemy poinformować, że trwają prace nad opracowaniem przez Instytucję Zarządzającą PO KL - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – publikacji „Poradnik – realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL”. W/w publikacja ułatwi projektodawcom takie konstruowanie projektów aby ich realizacja była zgodna prawodawstwem wspólnotowym w zakresie realizacji polityki równych szans w kontekście płci. Ponadto trwają prace nad opracowaniem standardów minimum, jakie powinny spełniać wnioski składane w odpowiedzi na ogłaszane w ramach PO KL konkursy w 2009r. aby mogły być uznane przez członków Komisji Oceny Projektów za zgodne  w tym zakresie z prawodawstwem wspólnotowym.

„Poradnik – realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL” oraz informacje dotyczące standardów minimum zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej niezwłocznie po ich ostatecznym zatwierdzeniu przez IZ PO KL, które planowane jest na koniec stycznia 2009r. 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. The main active actual substance of Levitra Professional online - Vardenafil does not affect the seminal fluid and is not addictive.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad