POKL - Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 30 Grudzień 2008 14:41
19 grudnia 2008 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 224, poz. 1484).
Rozporządzenie to uwzględnia m.in. zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), a także doprecyzowuje dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma ono zastosowanie do wszystkich rodzajów umów zawieranych po tej dacie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Nową wersję rozporządzenia można pobrać tutaj lub z zakładki Akty prawne/Prawo krajowe
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad