POKL - Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Drukuj
Email
Wtorek, 30 Grudzień 2008 14:41
19 grudnia 2008 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Dz. U. nr 224, poz. 1484).
Rozporządzenie to uwzględnia m.in. zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), a także doprecyzowuje dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma ono zastosowanie do wszystkich rodzajów umów zawieranych po tej dacie w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Nową wersję rozporządzenia można pobrać tutaj lub z zakładki Akty prawne/Prawo krajowe
  Dianabol For Sale CheapOnline lending company provides a wide range of ways to get money by means of Tennessee Payday Loans. But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra No RX influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad